‹ Πίσω

ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τοποθεσία
Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
49 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2021

Για την προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης του νέου αξονικού τομογράφου στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

  • Λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς σκόνης και βακτηριδίων λόγω των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών
  • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
  • Εκπόνηση μελέτης ακτινοπροστασίας για τον έλεγχο των υφιστάμενων θωρακίσεων και την πιθανή απαραίτητη ενίσχυση αυτών
  • Τοποθέτηση αντιστατικών δαπέδων pvc αρίστης ποιότητας
  • Κατασκευή ψευδοροφών από ειδικό αντιμικροβιακό υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους
  • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
  • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου