Ανακαινίσεις
Επαγγελματικών Χώρων

ELEKTA
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
BRITISH AMERICAN TOBACCO
PET CITY ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
PET CITY ΓΡΑΦΕΙΑ OPEN SPACE

Μελέτες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΟ