‹ Πίσω

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τοποθεσία
Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
78 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2021

Για την προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης του νέου μαγνητικού τομογράφου στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς σκόνης και βακτηριδίων λόγω των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών
 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων για την διακίνηση των υλικών και του εξοπλισμού
 • Κατασκευή νέων τοιχοποιιών από πυράντοχη γυψοσανίδα
 • Κατασκευή επένδυσης εξωτερικά της καμπίνας του κλωβού
 • Τοποθέτηση νέων δαπέδων από pvc αρίστης ποιότητας και μεγάλης αντίστασης στην τριβή
 • Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στο χώρο του WC
 • Κατασκευή ψευδοροφής από ειδικό αντιμικροβιακό υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους
 • Τοποθέτηση ηχομόνωσης στην οροφή της αίθουσας του τομογράφου
 • Κατασκευή γυψοσανίδας με αμαγνητικό σκελετό στο χώρο του κλωβού
 • Τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών πυράντοχων θυρών
 • Εγκατάσταση frameless φωτεινής επιφάνειας από σκελετό αλουμινίου στην οροφή του χώρου του μαγνητικού τομογράφου με εκτύπωση σε ύφασμα για την απεικόνιση φωτογραφικών θεμάτων.
 • Διενέργεια υδραυλικών εργασιών και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο νέο WC θερμών ασθενών
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
 • Επέκταση υφιστάμενου δικτύου ιατρικών αερίων μέχρι τη νέα θέση του μαγνητικού τομογράφου
 • Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου