‹ Πίσω

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ GE

Τοποθεσία
Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
50 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2021

Για την διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Σωτηρία προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από πυράντοχη γυψοσανίδα
 • Υλοποίηση μελέτης ακτινοπροστασίας στον χώρο του αξονικού τομογράφου
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας και στατική μελέτη για την έδραση του νέου μηχανήματος
 • Κατασκευή ειδικής βάσης έδρασης για να υποδεχτεί το νέο μηχάνημα
 • Τοποθέτηση αντιστατικών δαπέδων pvc αρίστης ποιότητας
 • Κατασκευή ειδικών ψευδοροφών από αντιμικροβιακό υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους
 • Εγκατάσταση ειδικών μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
 • Κατασκευή απαιτούμενης υποδομής και επανατοποθέτηση υφιστάμενης μολυβδύαλου
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου