‹ Πίσω

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τοποθεσία
Ιωάννινα
Μέγεθος Χώρου
110 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2021

Για την προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης του νέου μαγνητικού τομογράφου στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Κατασκευή ειδικής μεταλλικής εξέδρας από κατάλληλες διατομές μορφοσιδήρου βαρέως τύπου από το επίπεδο του εδάφους έως το άνοιγμα για την είσοδο του συγκροτήματος του μαγνητικού τομογράφου.
 • Κατασκευή μεταλλικής ράμπας για την πρόσβαση του γερανοφόρου οχήματος από την οδό έως τη μεταλλική εξέδρα.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για την πρόσβαση του ειδικού γερανοφόρου οχήματος με τη δημιουργία κατάλληλων ρήσεων του εδάφους
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας και κατασκευή ειδικής βάσης έδρασης του νέου μηχανήματος
 • Διάστρωση νέων δαπέδων από ειδικό τσιμεντοκονίαμα και pvc
 • Κατασκευή νέων τοιχοποιιών από γυψοσανίδα σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου
 • Κατασκευή νέου χώρου για το δωμάτιο χειριστηρίου του τομογράφου
 • Αποκατάσταση μόνωσης στο δώμα
 • Τοποθέτηση νέων μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
 • Τοποθέτηση νέας μεταλλικής ράμπας εισόδου ασθενών
 • Κατασκευή ειδικού αμαγνητικού επίπλου για το δωμάτιο εξεταστηρίου
 • Τοποθέτηση αμαγνητικών επίπλων στο δωμάτιο χειριστηρίου
 • Κατασκευή νέας ψευδοροφής ορυκτών ινών για το δωμάτιο χειριστηρίου
 • Διενέργεια χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση του χώρου
 • Τοποθέτηση προστατευτικών φασών στις τοιχοποιίες του νέου δωματίου χειριστηρίου
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
 • Εγκατάσταση νέου σύγχρονου συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού
 • Εγκατάσταση γραμμών ιατρικών αερίων
 • Διενέργεια υδραυλικών εργασιών
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου