‹ Πίσω

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Τοποθεσία
Ν. Ιωνία - Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
105 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2020

Στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός της υφιστάμενης αποθήκης υλικού, διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του νέου Στεφανιογραφικού συγκροτήματος και ανακαίνιση στο τμήμα της αποστείρωσης υλικού σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

Πιο συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας και στατική μελέτη για την έδραση του Στεφανιογραφικού συγκροτήματος
 • Κατασκευή ειδικής βάσης έδρασης για να υποδεχτεί τα νέα μηχανήματα
 • Τοποθέτηση νέων αγώγιμων δαπέδων pvc
 • Κατασκευή νέων τοιχοποιιών από ενισχυμένη γυψοσανίδα
 • Υλοποίηση της μελέτης ακτινοπροστασίας
 • Τοποθέτηση νέας μολυβδύαλου ισοδύναμου πάχους 2,50mm Pb
 • Τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
 • Τοποθέτηση επενδύσεων από ειδικό αντιμικροβιακό υλικό στο χώρο της αποθήκης αποστειρωμένου υλικού
 • Εγκατάσταση ειδών υγιεινής στο νέο WC
 • Κατασκευή ειδικού συστήματος ανάρτησης μηχανημάτων οροφής
 • Κατασκευή μεταλλικού συστήματος ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων και στομίων κλιματισμού
 • Εγκατάσταση ειδικής μεταλλικής κατασκευής για τη στήριξη νέων θυρών και κασών
 • Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών
 • Κατασκευή νέας ψευδοροφής από panel όμοια με την αντιμικροβιακή επένδυση στο χώρο της αποστείρωσης
 • Τοποθέτηση συρόμενων και ανοιγόμενων μεταλλικών θυρών και σύνδεση των αυτοματισμών τους
 • Τοποθέτηση νέων πάγκων εργασίας και επιπρόσθετων βοηθητικών επίπλων στον χώρο του χειριστηρίου και τον χώρο της αποθήκης
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου χώρου και των μηχανημάτων του
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου