‹ Πίσω

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Τοποθεσία
Βόλος
Μέγεθος Χώρου
80 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2020

Για την προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης του νέου στεφανιογράφου στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από γυψοσανίδα
 • Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα
 • Κατασκευή νέας ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών
 • Τοποθέτηση νέας μολυβδύαλου ισοδύναμου πάχους 3,50mm Pb
 • Υλοποίηση μελέτης ακτινοπροστασίας
 • Τοποθέτηση νέων δαπέδων pvc
 • Τοποθέτηση νέας ξύλινης θύρας και νέων ειδικών μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας και στατική μελέτη για την έδραση του Στεφανιογραφικού συγκροτήματος
 • Κατασκευή ειδικής βάσης έδρασης για να υποδεχτεί τα νέα μηχανήματα
 • Κατασκευή ειδικού συστήματος ανάρτησης μηχανημάτων οροφής
 • Τοποθέτηση νέων πάγκων χειριστηρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου
 • Διενέργεια ηλεκτρολογικών εργασιών
 • Εκτέλεση υδραυλικών εργασιών
 • Εγκατάσταση νέου ανοξείδωτου νιπτήρα scrub up
 • Εγκατάσταση νέων μονάδων κλιματισμού και εξαερισμού
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου