‹ Πίσω

ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Τοποθεσία
Νίκαια - Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
80 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2020

Για τη διαμόρφωση του νέου ψηφιακού χειρουργείου στο Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Λήψη απαραίτητων μέτρων για την απομόνωση του χώρου επέμβασης και την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς βακτηριδίων και σκόνης
 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από ενισχυμένη γυψοσανίδα
 • Εγκατάσταση ειδικών αντιμικροβιακών επενδύσεων κατάλληλων για νοσοκομειακούς χώρους
 • Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες γυψοσανίδας κατάλληλες για χειρουργικές αίθουσες
 • Τοποθέτηση αντιστατικού δαπέδου PVC και έλεγχος αγωγιμότητας του δαπέδου στην αίθουσα του χειρουργείου
 • Τοποθέτηση νέων ξύλινων θυρών και εγκατάσταση νέου σύγχρονου αυτόματου μηχανισμού στη θύρα του χειρουργείου
 • Εγκατάσταση νιπτήρων scrub up στον προθάλαμο του χειρουργείου από ομογενές υλικό τύπου Corian
 • Εγκατάσταση βοηθητικών ερμαρίων
 • Εγκατάσταση νέας σύγχρονης μονάδας θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού
 • Πλήρης εγκατάσταση λήψεων ιατρικών αερίων
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών