Περιγραφή Εργασίας

Κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρούσι, με εξειδίκευση στον τομέα των κατασκευών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, αναζητά έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο για το Εργοτάξιο

 

Αρμοδιότητες:

Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας και της προόδου των έργων

Οργάνωση εργοταξίων της εταιρείας

Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και αναφορά τυχόν αλλαγών ή αποκλίσεων

Διαχείριση των συνεργείων/ομάδων υλοποίησης

Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας και συνεργάτες για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Παρακολούθηση της τήρησης των απαιτούμενων προτύπων ασφαλείας και υγείας

Εκτέλεση μετρήσεων και ελέγχων κόστους

Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου

Διαχείριση και επικοινωνία με προμηθευτές

Επικοινωνία με πελάτες και παροχή τεχνικής υποστήριξης κατα τη διάρκεια του έργου

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

3 χρόνια τουλάχιστον αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείριση εργοταξίου

Γνώση των σχετικών νομοθεσιών και προτύπων στον τομέα της κατασκευής

Εξοικείωση με την χρήση σχετικού λογισμικού (ΑutoCad)

Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων

Εξαιρετική γνώση του MS Excel, του MS Outlook

Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας

Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Άδεια οδήγησης

 

Παροχές:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Ένα ενθουσιώδες και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας

Ευκαιρίες εργασίας σε εξειδικευμένα έργα

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση