‹ Πίσω

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τοποθεσία
Πάτρα
Μέγεθος Χώρου
45 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2021

Για την προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης του νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πάτρας προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

  • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
  • Τοποθέτηση αντιστατικών δαπέδων pvc αρίστης ποιότητας
  • Κατασκευή ειδικών ψευδοροφών από αντιμικροβιακό υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους
  • Κατασκευή ειδικών μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
  • Θωράκιση τοιχοποιιών με φύλλα μολύβδου σύμφωνα με τη μελέτη ακτινοπροστασίας
  • Εγκατάσταση μολυβδύαλου ισοδύναμου πάχους 2,5mm Pb/150 kV
  • Εγκατάσταση ξύλινου πάγκου χειριστηρίου
  • Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος κλιματισμού
  • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
  • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου