‹ Πίσω

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

Τοποθεσία
Μαρούσι - Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
110 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2022

Για την προσθήκη δύο νέων αιθουσών επεμβάσεων στο τμήμα χειρουργείων του Ομίλου ΙΑΣΩ προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πυράντοχων τοιχωμάτων ακτινοπροστασίας
 • Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επενδύσεων τοιχοποιιών για άσηπτους χώρους
 • Κατασκευή νέας ψευδοροφής ενισχυμένης γυψοσανίδας με αφανές σύστημα ανάρτησης
 • Κατασκευή νέων μεταλλικών οροφών CLIP-IN με αφανές σύστημα ανάρτησης
 • Τοποθέτηση νέου αντιολισθητικού αγώγιμου δαπέδου PVC
 • Τοποθέτηση επενδύσεων βαθμίδων με μάρμαρο Καβάλας
 • Επίστρωση δαπέδων με πλάκες μαρμάρου Καβάλας
 • Τοποθέτηση ειδικών ξύλινων και μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
 • Κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου
 • Εκτέλεση απαιτούμενων χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση του χώρου