‹ Πίσω

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΨΥΧΙΚΟ

Τοποθεσία
Ψυχικό
Μέγεθος Χώρου
-
Ολοκλήρωση
-

Το έργο αφορά σε μελέτη επέμβασης στις όψεις του υφιστάμενου κτιρίου. Κεντρική ιδέα της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης, όπως την αποκωδικοποιήσαμε, υπήρξε το παιχνίδι δύο γεωμετρικά ιδιόμορφων όγκων, οι οποίοι τέμνονται και τμήματά τους περιστρέφονται. Η δική μας επέμβαση αφορούσε κυρίως σε αλλαγή των χρωμάτων με γνώμονα να τονιστεί η κεντρική ιδέα των όγκων, αλλά και να αποκτήσει όλο το κτίριο μία πιο σύγχρονη εικόνα. Για τον ίδιο λόγο σχεδιάστηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου και γραμμικές μεταλλικές περσίδες σκίασης στη μία όψη.