‹ Πίσω

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τοποθεσία
Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
-
Ολοκλήρωση
2022

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και συνολικής αναβάθμισης της αίθουσας του αξονικού τομογράφου προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

  • Κατασκευή ειδικής βάσης έδρασης για να υποδεχτεί το νέο μηχάνημα
  • Τοποθέτηση αγώγιμων δαπέδων
  • Κατασκευή ειδικών ψευδοροφών από αντιμικροβιακό υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους
  • Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού
  • Τοποθέτηση προστατευτικών λωρίδων στις τοιχοποιίες
  • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
  • Θωράκιση τοιχοποιιών με φύλλα μολύβδου
  • Κατασκευή ειδικών μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
  • Εγκατάσταση μολυβδύαλου ισοδύναμου πάχους 3,5mm Pb/150 kV