‹ Πίσω

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Τοποθεσία
Αμπελόκηποι - Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
390 τ.μ.
Χρονολογία έργου
2021

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών και Μονάδα Αυξημένης φροντίδας 9 κλινών στο Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ είναι οι ακόλουθες:

 • Καθαρισμός και συντήρηση 4 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων
 • Συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος καλής λειτουργίας εσωτερικών τοπικών κλιματιστικών μονάδων τύπου FCU
 • Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας μονάδων εξαερισμού
 • Επισκευή τριών αεροσυμπιεστών παραγωγής ιατρικού πεπιεσμένου αέρα
 • Επισκευή τριών αντλιών νερού
 • Αντικατάσταση του συνόλου των λήψεων οξυγόνου, κενού και αέρα
 • Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών
 • Αντικατάσταση του συστήματος κλίσης αδερφής
 • Αναβάθμιση των συστημάτων αυτοματισμού
 • Εκτέλεση τοπικών εργασιών αποκατάστασης σε δάπεδα, οροφές και τοιχοποιίες
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση του χώρου