‹ Πίσω

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τοποθεσία
Αθήνα
Μέγεθος Χώρου
-
Ολοκλήρωση
-

Για την προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης του νέου μαγνητικού τομογράφου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο προχωρήσαμε στις ακόλουθες εργασίες:

 • Διενέργεια απαραίτητων αποξηλώσεων
 • Τοποθέτηση νέων αντιστατικών δαπέδων pvc αρίστης ποιότητας
 • Κατασκευή νέων ψευδοροφών
 • Κατασκευή νέων τοιχοποιιών από γυψοσανίδα
 • Αποκατάσταση υπαρχουσών τοιχοποιιών
 • Τοποθέτηση νέων μεταλλικών θυρών ακτινοπροστασίας
 • Τοποθέτηση νέων αμαγνητικών επίπλων στο δωμάτιο χειριστηρίου
 • Εκπόνηση στατικής μελέτης έδρασης
 • Κατασκευή ειδικής βάσης έδρασης που θα υποδεχτεί το νέο μηχάνημα
 • Κατασκευή ράμπας πρόσβασης προς το τεχνικό δωμάτιο και το δωμάτιο χειριστηρίου
 • Εγκατάσταση ηχομόνωσης στις οροφές
 • Τοποθέτηση νέων ξύλινων θυρών
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου και των μηχανημάτων του
 • Εκτέλεση χρωματισμών σύμφωνα με τη νέα διάταξη του χώρου