Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εργοταξίου που να δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. 

Οι ευθύνες του συγκεκριμένου ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Οργάνωση εργοταξίων της εταιρείας 
 • Ενημέρωση πορείας κατασκευαστικών έργων 
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης εργασιών βάσει αρχικού σχεδιασμού και τυχόν αναφορά αλλαγών ή αποκλίσεων
 • Διαχείριση των συνεργείων / ομάδων υλοποίησης
 • Εκτέλεση μετρήσεων και ελέγχων κόστους 
 • Χειρισμός της αλληλογραφίας και του αρχείου του έργου
 • Διαχείριση και επικοινωνία με προμηθευτές

Προφίλ Υποψηφίου:

 • 2+ αποδεδειγμένης εμπειρίας στη διαχείριση εργοταξίων 
 • Επιθυμητή η γνώση σε Η/Μ εγκαταστάσεις όπως ψύξη, καλωδίωση 
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων
 • Εξαιρετική γνώση MS Excel και MS Office
 • Καλή γνώση AutoCAD (2D)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητο πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε παρεμφερές αντικείμενο επιθυμητός
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκλπηρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
 • Άδεια οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα

Εάν σας χαρακτηρίζει η υπευθυνότητα και η καλή διάθεση, θα χαρούμε να ενταχθείτε στην επιχειρηματική μας οικογένεια.