Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Τμήμα Προμηθειών)

Περιγραφή ρόλου

Πρόκειται για μία εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μαρούσι.

Το τμήμα προμηθειών είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι η εταιρεία θα έχει πρόσβαση στα απαραίτητα υλικά, εξοπλισμούς και υπηρεσίες για την ομαλή διεξαγωγή των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή, προμήθεια, αποθήκευση και οργάνωση των απαραίτητων υλικών και πόρους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-τιμής των κατασκευαστικών έργων.

Ο ρόλος με λεπτομέρειες

 • Έγκαιρη επεξεργασία των αιτημάτων προμηθειών σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της εταιρείας
 • Έρευνα αγοράς, σύγκριση και αξιολόγηση προσφορών από προμηθευτές
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των παραγγελιών
 • Συμμετοχή στη διαδικασία σύνταξης συμφωνητικών συμβολαίων με προμηθευτές και υπεργολάβους
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τμήματος προμηθειών βασισμένη σε προκαθορισμένους στόχους και προκαθορισμένους δείκτες προς τον τεχνικό διευθυντή και τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος
 • Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού προϋπολογισμού

Προσόντα που αναζητούμε

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Μίνιμουμ 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα των προμηθειών
 • Ευχέρεια στη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετικές ικανότητες στη χρήση Η/Υ
 • Γνώση προγραμμάτων ERP

Προσόντα που θα αξιολογηθούν θετικά

 • Εξελιγμένα προσόντα στις διαπραγματεύσεις
 • Ικανότητα για σχολαστική αξιολόγηση και οργάνωση συμβολαίων

Εργασιακά Προνόμια

Στη Worth, οι υπάλληλοι απολαμβάνουν ανταγωνιστικούς μισθούς, ενώ ταυτόχρονα έχουν πολλές ευκαιρίες εργασιακής ανέλιξης και προόδου. Ο υποψήφιος θα δουλεύει σε συναρπαστικά και απαιτητικά έργα, που θα του δώσουν ένα βήμα για την επαγγελματική του ανάπτυξη.