Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα Προσφορών)

Περιγραφή ρόλου

Πρόκειται για μία εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μαρούσι. Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα έχει ευθύνη να ετοιμάζει και να υποβάλει τεχνικές προσφορές σε στενή συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, δρώντας ως τεχνικός σύμβουλος και άνθρωπος αναφοράς για όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπλεκόμενους συνεργάτες.

Ο ρόλος με λεπτομέρειες

 • Ανάπτυξη και σύνταξη προσφορών για δημόσια/ιδιωτικά έργα
 • Προετοιμασία οργανωτικών αρχείων/ πιστοποιητικών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας
 • Αυτοψίες/ μετρήσεις
 • Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στα τρέχοντα έργα
 • Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
 • Προετοιμασία και επεξεργασία οικονομικών και τεχνικών προσφορών με βάση τις ανάγκες του πελάτη και τις κατασκευαστικές απαιτήσεις
 • Έκδοση συμφωνητικών και πιστοποιήσεων
 • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση συμβολαίων έργων σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα
 • Έρευνα και εντοπισμός προσφορών που έχουν σχέση με δημόσια έργα
 • Τεχνικές εκθέσεις

Προσόντα που αναζητούμε

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μίνιμουμ 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε προετοιμασία και οργάνωση προσφορών
 • Πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων και νομοθεσιών που σχετίζονται με δημόσιους εξοπλισμούς (Ν4412/2016)
 • Εξαιρετικά προσόντα στην επικοινωνία και την ομαδική εργασία με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ευχέρεια στη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, ειδικά Excel και Word, και οικειότητα με εξειδικευμένα προγράμματα σύνταξης προσφορών

Εργασιακά Προνόμια

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχής εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες που προάγουν την ευεξία
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνολογία