Πολιτικός Μηχανικός- Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος για το Εργοτάξιο Worth – Αθήνα, Αττική

Περιγραφή Εργασίας Κατασκευαστική εταιρεία στο Μαρούσι, με εξειδίκευση στον τομέα των κατασκευών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά…