Ιατρικός Τομέας

Η εταιρεία μας, έχοντας εκτελέσει πλήθος έργων που αφορούν χώρους υγειονομικής περίθαλψης, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων μεγάλης ειδίκευσης και υψηλών απαιτήσεων.

Ανακαινίσεις

Η πολυετή πείρα των συνεργατών και των μηχανικών της σε συνδυασμό με τα άρτια εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα συνεργεία της αποτελούν την εγγύηση για την ανακαίνιση, διασκευή και επέκταση του διαμερίσματος σας και του επαγγελματικού σας χώρου.

Μελέτες – Επιβλέψεις

Η Worth- Constructions έχοντας μεγάλη εμπειρία στην έκδοση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών καθώς και μελετών ακτινοπροστασίας είναι σε θέση να εκπονήσει οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί για την ανακαίνιση, αναβάθμιση ή αλλαγή χρήσης υφιστάμενου χώρου ή την κατασκευή νέου κτιρίου.

Νέες Κατασκευές

Η Worth Constructions είναι μία εταιρία με πολυετή παρουσία στον κλάδο των κατασκευών. Οι κατασκευές μας διακρίνονται για τον πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την αισθητική αρτιότητα, την εργονομία και τη λειτουργικότητα των χώρων τους.

Ιατρικός Τομέας

Η εταιρεία μας, έχοντας εκτελέσει πλήθος έργων που αφορούν χώρους υγειονομικής περίθαλψης, διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων μεγάλης ειδίκευσης και υψηλών απαιτήσεων.

Ανακαινίσεις

Η εταιρεία μας, με την πολυετή πείρα των μηχανικών της και τα άρτια εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα συνεργεία της, ειδικεύεται στην ανακαίνιση σπιτιού καθώς και στην ανακαίνιση, διασκευή και επέκταση επαγγελματικών χώρων και ξενοδοχείων.

Μελέτες - Επιβλέψεις

Η Worth- Constructions έχοντας μεγάλη εμπειρία στην έκδοση αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών καθώς και μελετών ακτινοπροστασίας είναι σε θέση να εκπονήσει οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί για την ανακαίνιση, αναβάθμιση ή αλλαγή χρήσης υφιστάμενου χώρου ή την κατασκευή νέου κτιρίου.

Νέες Κατασκευές

Η εταιρία μας έχει πολυετή εμπειρία στην κατασκεύη κατοικιών παρέχοντας υψηλής ποιότητας κατασκευής σε συνδύασμο με πρωτοποριακό σχεδιασμό και εύλογο κόστος. Οι κατασκευές μας διακρίνονται για τον πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την αισθητική αρτιότητα, την εργονομία και τη λειτουργικότητα των χώρων τους.

Έργα - Υπηρεσίες

Η εμπειρία και οι πιστοποιημένες διαδικασίες μας αποτελούν εγγύηση ποιότητας για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε

worth

CERTIFIED M.S.
ISO 9001:1631/Δ2008

worth

CERTIFIED M.S.
ISO 9001:1631/Δ2008

worth

CERTIFIED M.S.
ISO 9001:1631/Δ2008

Ενδεικτικοί Πελάτες

Στο εκτενές πελατολόγιο μας περιλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες των κλάδων δραστηριοποίησης μας