1. Εισαγωγή:

 Η Worth Constructions & Consulting αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται να τηρεί την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που συλλέγονται από εργαζομένους, πελάτες και άλλους συνεργάτες. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται μόνον σύμφωνα με την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται σχετικά με λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

 

  1. Συλλογή Δεδομένων:

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως ταυτοποιητικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία απασχόλησης και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και για την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων.

 

  1. Χρήση Δεδομένων:

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαχείρισης της εργασίας, επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές, μάρκετινγκ και προώθησης των υπηρεσιών μας, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.

 

  1. Μεταφορά και Αποθήκευση Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και προστατεύονται με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να αποφεύγεται η πρόσβαση, η απώλεια ή η καταστροφή τους. Μπορεί να γίνεται μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και μόνο σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες νομοθεσίες.

 

  1. Δικαιώματα Υποκειμένων:

Τα άτομα των οποίων τα δεδομένα συλλέγουμε έχουν διάφορα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα τους, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, και το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε μια εποπτική αρχή.

 

  1. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας:

Η Worth Constructions & Consulting διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της εταιρείας.

 

  1. Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο nvlahogianni@worth-constructions.gr.

 

  1. Έγκριση και Συναίνεση:

Με τη χρήση των υπηρεσιών μας και/ή με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και τη μεταφορά των δεδομένων σας σύμφωνα με αυτή την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της πολιτικής, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

  1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

 

Η παρούσα πολιτική ισχύει από 22/03/2024. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας θα ανακοινώνεται μέσω του ιστότοπου της εταιρείας και, όπου απαιτείται, θα σας ζητηθεί η εκ νέου έγκριση ή συναίνεσή σας.