Θέσεις Εργασίας

Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Τμήμα Προμηθειών)

Περιγραφή ρόλου Πρόκειται για μία εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μαρούσι. Το…

Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Τμήμα Προμηθειών)

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εργοταξίου που να δραστηριοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.  Οι ευθύνες του συγκεκριμένου ρόλου περιλαμβάνουν:

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα Προσφορών)

Περιγραφή ρόλου Πρόκειται για μία εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας μας στο Μαρούσι. Ο…

Πολιτικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα Προσφορών)

Αποστολή Βιογραφικού

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω της παρακάτω φόρμας και όταν υπάρξει
σχετική θέση, θα αξιολογηθεί.